Skip to main content
User Image

Pr. Tahar A. LEDRAA

Professor

أستاذ التخطيط والتصميم العمراني

كلية العمارة والتخطيط
College of Architecture &Planning, Building 32, 2nd Floor, Office 2211

introduction/brief CV

مهتم بقضايا التخطيط والتصميم العمراني