Skip to main content
User Image

محمد السيد حافظ علي Hafez, Mohamed Elsayed

Professor

عضو هيئة تدريس بقسم الجغرافيا

العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
المبنى 16، الدور الأرضي، قسم الجغرافيا، مكتب رقم أأ 118
office_hours

المبنى 16، الدور الأرضي، قسم الجغرافيا، مكتب رقم أأ 118

Days
Monday
Tuesday
Wednesday