ΠΑΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ (ΠΛΑΤΩΝ)