MAS_223 نظريات الاتصال (Communication Theories)

یهدف المقرر إلى التعریف بالمفاهیم الأساسیة في علم الاتصال، ونماذج الاتصال المختلفة، ونشأة وتطور نظریات الاتصال، والنظريات البينية المرتبطة بالحقل الانساني بشكل عام والحقل الاتصالي والاعلامي على وجه الخصوص وطبیعة نظریات الاتصال، مع دراسة كيفية تأثیرات وسائل الاتصال، والإلمام بعدد من أهم نظریات الاتصال في مراحلها المختافة وصولا الى النظريات المرتبطة بالاعلام الرقمي وبيئة الاتصال الحديثة.

ملحقات المادة الدراسية