101 BCH

الاسبوع 1:الاحماض الامينيه الاسبوع 2:اختبار البول بواسطة الكروماتوجرافي ذات الطبقه الرقيقه الاسبوع 3:البروتينات 1 الاسبوع 4:البروتينات 2 الاسبوع 5:الانزيمات الاسبوع 6:الكربوهيدرات1 الاسبوع 7:الكربوهيدرات 2 الاسبوع 8:الدهون

 

 
مقدمة
الاسبوع الاول
الأحماض الامينية
الاسبوع الثاني
اختبار البول بواسطة الكروماتوجرافي
الاسبوع الثالث
 
 
البروتينات
الاسبوع الرابع
البروتينات_2
الاسبوع الخامس
الانزيمات
الاسبوع السادس
الكربوهيدرات-1
الاسبوع السابع
الكربوهيدرات-2
الاسبوع الثامن
الدهون
الاسبوع التاسع
 
المرفق الحجم
bch_101_practical_note_0.pdf 2.5 ميغابايت
2_buffer_solutions_0.pdf 2.43 ميغابايت
3_amino_acids.pdf 3.24 ميغابايت
4_proteins_-1-.pdf 2.54 ميغابايت
5_proteins_-2-.pdf 1.27 ميغابايت
6_carbohydrates-1-_2.pdf 2.7 ميغابايت
7carbohydrates-2-.pdf 1.97 ميغابايت
8_enzymes.pdf 2.67 ميغابايت
9_lipids.pdf 3.09 ميغابايت
ملحقات المادة الدراسية