السيرة الذاتية

التعريف الشخصي: 
جيولوجي

Name: Ahmad Muhammad Al-Saleh 

Associate professor, Geology Department, King Saud Universit
 
:Qualifications and career
B.Sc.               Geology, King Saud University                                              1986
M.Sc.               Mining and mineral exploration, Leicester University            1988
Ph.D.               Petrology and geochemistry, Liverpool University                 1993
  
Demonstrator:              King Saud University                                     1986-1987
Assistant professor:     King Saud University                                     1993- 2004
Associate professor:    King Saud University                                     2004- present
 
Visiting scientist:        University of Western Ontario                       1998-1999
Academic accreditation coordinator for the geology dept                2008-2010
Academic consultant at the graduate school                                   2010-2014
Associate editor for the faculty of science journal                            2010-2013
 
General research interests: Mineralization and tectonic evolution of the Arabian Shield