اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم ياربنا خالصة ولاتجعل لأنفسنا ولا للدنيا ولا للشيطان منها حظ ولا نصيب وتقبلها كلها بقبول حسن يارب العالمين


This course is designed to introduce students enrolled in the higher diploma program in Occupational Safety Engineering on the risk may encountered in the petroleum and natural gas...
A thesis based on a research related to problems in the oil and gas industry.
Textbook: Musaed N. J. AlAwad: “Petroleum and Natural Gas Engineering Overview for Non Specialists.”, Textbook, VDM Verlag, ISBN10: 3639250354, ISBN13: 978 3639250350, June 4, 2010. The...
On April 30 1935, drilling started on test well No. 1 in Dammam. After seven months, only gas was found with traces of oil at a depth of 700 meters. So it had to be plugged. Drilling began...
Academic advising of students in the PGED is divided into three stages and the responsibilities associated with each stage are distributed among the faculty of the PGED.  These stages...