faculty
  
  
  
  
  
الاستبيان.pdf
  
12/10/1431 12:20 مفهد على عبدالله العندس
التوثيق_في_البحث_العلمي-د.أبورياش.docx
  
12/10/1431 12:24 مفهد على عبدالله العندس
العينات وأدوات جمع المعلومات.pdf
  
12/10/1431 12:26 مفهد على عبدالله العندس
تاريخ البحث العلمي.pdf
  
12/10/1431 12:28 مفهد على عبدالله العندس
علامات الوقف والرقيم.docx
  
12/10/1431 12:28 مفهد على عبدالله العندس
كتابة الشكل النهائي.pdf
  
12/10/1431 12:29 مفهد على عبدالله العندس
كيف تعد بحثا؟.doc
  
12/10/1431 12:36 مفهد على عبدالله العندس
مصادر البحث الإلكترونية.pdf
  
12/10/1431 12:38 مفهد على عبدالله العندس
مقارنة بين الأدوات.pdf
  
12/10/1431 12:40 مفهد على عبدالله العندس
مقرر المكتبة والبحث للصف الثالث الثانوي.doc
  
12/10/1431 12:43 مفهد على عبدالله العندس
مناهج البحث العلمي.pdf
  
12/10/1431 12:46 مفهد على عبدالله العندس
مهارات البحث العلمي.doc
  
12/10/1431 12:48 مفهد على عبدالله العندس