King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

السؤال الأول:  اذكر دون أن تشرح (15 درجة: نصف درجة لكل نقطة مطلوب ذكرها):

1-  وظـائف الـدســتور:

أ ) ........................................................................................

ب) ........................................................................................

ج) ........................................................................................

2- أركـــان الــدولـة:

أ ) .................................            ب)  .......................................

ج) .................................            د )  .......................................

3- من أبــرز مــفكـرى العــقـد الاجتماعــى:

أ ) .........................  ب)  ............................ج) .....................

4- تتضمن خصائص مفهوم النظام (المنتظم) السياسى:

أ ) ........................................................................................

ب) ........................................................................................

ج) ........................................................................................

د ) ........................................................................................

5- من وجهة نظر "الفكر والنظرية السياسية"، فإن أهم مقومات العقد الاجتماعى تتضمن:

أ ) ........................................................................................

ب) ........................................................................................

ج) ........................................................................................

6- مـن أنــواع الــدول الاتحــاديــة:

أ ) .........................  ب)  ............................ج) .....................

7- طبقا للنظرية الرأسمالية، فإن وظيفة لدولة تشمل:

أ ) ........................................................................................

ب) ........................................................................................

ج) ........................................................................................

د ) ........................................................................................

8- مـن الأسـس والمميزات العامة للنظرية الماركسية:

أ ) ........................................................................................

ب) ........................................................................................

ج) ........................................................................................

د ) ........................................................................................

9-من النظريات المفسرة لنشأة الدولة:

أ ) ......................................     ب ) .........................................

السؤال الثانى: وضح مدى صحة/ خطأ كل من العبارات التالية، مع التعليل(10 درجات):

1- ترجع نشأة الدولة القومية الحديثة إلى التعاون التام والتنسيق الكامل بين كل من ملوك أوربا والكنيسة والأسياد الإقطاعيين على أساس من اقتسام السلطة بينهم.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

2- تتفق رؤيتا كل من هوبز و لوك لمفهوم حالة الطبيعة الأولى ونتائج العقد الاجتماعى.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

3- مفهوما الدولة والحكومة مترادفان فى التكوين والوظائف، أى لا فرق جوهرى بينهما، فكل منهما يمكن استخدامه للدلالة على الآخر دون أن يترتب على ذلك اختلافات أساسية.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

4- يتشابه نموذجا الحكومتين البرلمانية (البريطانية) والرئاسية (الأمريكية) فى طريقة وصول كل منهما إلى السلطة، وفى المبادىء الحاكمة لعلاقتها بالسلطة التشريعية.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

5- فى النظم السياسية المعاصرة، تمارس السلطتان التنفيذية والتشريعية نفس الوظائف دون اختلافات جوهرية بينهما.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(مع أطيب الأمنيات بالتوفيق)

 
King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx