King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

المحتويات

الصفحة            

تقديم....................................................ب               

شكر وتقدير.............................................................هـ

 

الفصل الأول : المقدمة...................................    1               

1.1           مبادئ أساسية ....................................................1

1.2           تطور نظم الري وتوزيعها ........................................14

1.3           طريقة تصميم النظام .............................................18

 الفصل الثاني : مبادئ التحليل الإقتصادي................................28

2.1           الأمثلية الاقتصادية ...............................................28

2.2           رياضيات التحليل الإقتصادي .....................................33

2.3           التنبؤ باستجابة الإنتاج ...........................................45

2.4           برنامج الحاسوب ................................................58

2.5           مسائل حاسوبية .................................................59

 

الفصل الثالث : اساسيات فيزياء التربة...................................70

3.1           المصطلحات الوصفية .............................................70

3.2           خصائص ماء التربة ..............................................78

3.3           مفهوم جهد ماء التربة ...........................................89

3.4           التسرب ........................................................96

3.5           الموصلية الهيدروليكية ...........................................109

 

الفصل الرابع : اساسيات كيمياء التربة.................................124

4.1           مقدمة ........................................................124

4.2           اساسيات في الكيمياء ..........................................126

4.3           الخصائص الكيميائية للتربة ......................................134

4.4           تأثير التراكيز الكيميائية للتربة والماء على الإنتاج ..................138

4.5           ادارة التراكيز الكيميائية للتربة ...................................144

 

الفصل الخامس : الإحتياجات المائية للمحاصيل.........................163

5.1           مقدمة ........................................................163

5.2           تعريف المصطلحات ............................................165

5.3           طرق التقدير المعتمدة على درجات الحرارة .......................168

5.4           حوض البخر ..................................................189

5.5           الطرق المركبة ..................................................196

5.6           منحنيات معامل المحصول .......................................230

5.7           تخطيط مشروع الري ...........................................256

5.8           ادارة نظام الري ................................................268

 

الفصل السادس : تصميم نظام ري سطحي.............................292

6.1           المقدمة ........................................................292

6.2           تعريفات لمصطلحات الري السطحي .............................303

6.3           تصميم نظم الخطوط ...........................................306

6.4           تصميم نظم احواض مستوية ....................................334

6.5           تصميم نظم الشرائح المتدرجة ...................................344

6.6           برنامج حاسوبي ................................................363

6.7           مسائل حاسوبية ...............................................372

 

الفصل السابع : تصميم نظام رش......................................377

7.1           المقدمة ........................................................377

7.2           امتظامية الإضافة ...............................................385

7.3           كفاية الإضافة .................................................392

7.4           التبخر وبعثرة الرياح ...........................................399

7.5           مكونات تصميم النظام .........................................408

7.6           توزيع تصرف النظام والتخطيط .................................429

7.7           النظم المحورية ..................................................451

7.8           نظم الحركة المستقيمة ..........................................461

7.9           النظم المدفعية ..................................................463

 

الفصل الثامن : تصميم نظام الري بالتنقيط.............................476

8.1           مفاهيم نظم الري بالتنقيط ......................................476

8.2           المنقطات ......................................................483

8.3           هيدروليكية الأنبوب الفرعي ....................................503

8.4           الترشيح ونظم معالجة المياه ......................................507

8.5           نظم حقن المخصبات ...........................................518

 

الفصل التاسع : نظم المضخات.........................................526

9.1           انواع المضخات ................................................526

9.2           الأسس الهيدروليكية ............................................531

9.3           اختيار المضخة .................................................540

9.4           ترتيب نظام الضخ .............................................559

9.5           تركيب المضخة ................................................569

 

الفصل العاشر : تصميم نظام الأنابيب..................................587

10.1      مواصفات الأنابيب .............................................587

10.2      توزيع الضغط في الأنابيب ......................................592

10.3      السريان الغير مستقر في الأنابيب ................................604

10.4      مكونات نظام خط الأنابيب ....................................614

10.5      تركيب خط الأنبوب ...........................................625

 

الفصل الحادي عشر :الماء الأرضي والآبار..............................634

11.1      تعريف المصطلحات ............................................634

11.2      هيدروليكية المياه الجوفية ........................................642

11.3      طرق حفر الآبار وإنشاؤها ......................................661

11.4      معايير اختيار حجم البئر والمصفاة ...............................682

11.5      اختبار الآبار ...................................................701

 

الفصل الثاني عشر : السريان في القنوات المكشوفة......................712

12.1      هيدروليكا القنوات المكشوفة ...................................712

12.2      تصميم القناة للسريان المنتظم ....................................753

12.3      قياس السريان ومنشآت التحكم في القناة .........................769

 

 

الملاحق :..............................................................797

 

(أ‌)    استخدام وحدات النظام العالمي................................797

1،أ          الهدف ................................................797

2،أ          وحدات قياس SI ......................................797

3،أ          قواعد لاستخدام SI ....................................800

4،أ          وحدات غير SI .......................................801

5،أ          الوحدات المفضلة وعوامل التحويل ......................802

6،أ          تقنيات التحويل ........................................802

7،أ          قواعد التقريب .........................................803

8،أ          قياسات مرجعية .......................................812

 

(ب‌)           الخواص الفيزيائية للماء السائل ............................813

 

(جـ)   فاقد الاحتكاك في وصلات الأنابيب............................815

 

(د) المواصفات الدنيا لأنبوب الألمنيوم للري بالرش .....................825

 

قائمة المصطلحات الفنية ...............................................829

 
King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx