King Saud University
  Help (new window)
Search


Guidelines_English_Final
تحميل الدليل التدريبي

أسئلة شائعة


 

اختبار 101 ريض

الاسم /

الشعبة /                                         

 الرقم الجامعي/

 

س1:/ ضعي علامة (ü) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (û) أمام العبارة الخاطئة مع التصحيح :

 

1- مدى الدالة f(x)=|x|-11 هو [-11,∞)                  (     )

 

2- مجموعة حل المتباينة 6>|5x-2| هو(4/5,8/5-)      (     )

 

3- قيمة الدالة    f(x)=1/x² عند x=3 هي 1/6           (     )

 

4- مجال الدالة f(x)=x/|x| هو R                           (     )

 

 

س2:/ لتكن f(x)=5x-12   ,  g(x)=x²  أوجدي:

 أ ) f/g                  جـ) D(f/g)

ب) gof                  د)D(gof)

 

King   Saud University. All rights reserved, 2007 | Disclaimer | CiteSeerx