faculty
 
 
 
 
 
 
Mrs. Alanoud Sulaiman AlRajeh.  
Demonstrator                                                              
Radioligical Sciences Department,                               
College of applied MedicalSciences,                                                 
King Saud University.   
arajeh@ksu.edu.sa                                                                                                                                                      
 alanoudsr@hotmail.com                                 
Tel:+966(01)4355010 Ext:354                                                                                                             
Fax:+966(01)4355010 Ext:867

P.O.Box 10219
Riyadh 11433
Office:BA113
Kingdom of  Saudi Arabia
        
   **********************************************                       
 
 
العنود سليمان الراجح
 
معيدة
قسم العلوم الاشعاعية
كلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة الملك سعود
 
arajeh@ksu.edu.sa                                                            alanoudsr@hotmail.com                                                           

 

                                                                   هاتف العمل: 4355010  تحويلة 354

                                                                     فاكس:4355010 تحويلة 867

                                                                                 ص .ب. 10219

                                                                                  الرياض: 11433

                                                                                رقم المكتب:ب أ 113

                                                                                المملكة العربية السعودية

                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
    
 
 
                            
 
    

                                                    

                                                          

                                                          

                                                          

                                                        

                                                                                                                                                                               

 
 
 

Important Links
 http://Google.com
 http://radme.com
 http://AltaVista.com
 http://msn.com